wstih logo s

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zaprasza na studia pierszwego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe i kursy specjalistczne

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zaprasza na studia pierszwego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe i kursy specjalistczne. 

wstih logo s


Rekrutacja odbywa się poprzez naszą stronę internetową:

https://e-uczelnia.wstih.pl/erekrutacja/

Wygenerowane w rekrutacji on-line i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji WSTiH lub przesłać pocztą na adres Uczelni: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. ks. L. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz

Wszelkie informacje (kryteria przyjęć, płatności) dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia dostępne są na naszej stronie internetowej.

https://wstih.pl/rekrutacja/studia-I-stopnia

https://wstih.pl/rekrutacja/studia-II-stopnia

Zapraszamy!