kurs bialystok 04.18

16 marca 2018 r. w Białymstoku rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie tym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs bialystok 04.18