W dniu dzisiejszym, w bardzo zacnym gronie, bardzo zaangażowanych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa osób..

W dniu dzisiejszym, w bardzo zacnym gronie, bardzo zaangażowanych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa osób, nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy, a także listu intencyjnego w celu utworzenia CENTRUM ROZWOJU KADR MEDYCZNYCH między Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku a Powiślańską Szkołą Wyższą.

Jest to efekt długotrwałej współpracy między naszymi instytucjami, efekt wieloletniego wdrażania polityki rozwoju kadr medycznych naszego regionu, ale także w związku z powoli ogłaszanymi przez Ministerstwo Zdrowia projektami zmian w kształceniu podyplomowym, jak również stale obecnym od dłuższego czasu w naszym życiu zagrożeniem epidemicznym, strategiczny krok w kierunku sprostania potrzebom kształcenia kadr medycznych w regionie.

Zakładanymi celami współpracy jest:
a. organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń oraz innych przedsięwzięć z zakresu badań / analiz, kształcenia, nauki, promocji kształcenia i zagadnień z zakresu szeroko pojętej edukacji, w tym m.in. pielęgniarstwa / ratownictwa medycznego / jak również promocji nauki i kształcenia – działalności popularyzatorskiej,
b. realizowanie i wspieranie wspólnych projektów edukacyjnych i społecznych,
c. doskonalenie zawodowe pracowników Uczelni i Izby,
d. doskonalenie zawodowe studentów, w tym podwyższania jakości kształcenia na kierunkach, prowadzonych przez PSW i Izby w postaci kursów, szkoleń, warsztatów i innych form kształcenia (w tym zajęć praktycznych / praktyk studenckich, staży i wizyt studyjnych) w oparciu o politykę kadrową / zarządczą i rozwojową PSW i Izby
e. promocja działalności Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy pomocy narzędzi i metod zwyczajowo stosowanych,
f. promocja działalności Izby w zakresie związanym z prowadzoną działalnością oraz przy pomocy narzędzi i metod zwyczajowo stosowanych,
g. realizacja działań w zakresie popularyzacji działalności Izby dla studentów, kadry akademickiej i lokalnej społeczności.

Celem stworzenia CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH jest natomiast kształcenie na poziomie ponad dyplomowym PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH / RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH oraz innych KADR MEDYCZNYCH, zainteresowanych stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.

Bardzo miły i zakończony sukcesem dzień.