Współpraca między PSW a Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Na ręce Pana Rektora oraz Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zostały złożone podziękowania od Dyrekcji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Współpracę między naszą Uczelnią a Szpitalem można podsumować słowami zawartymi w Podziekowaniu: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. 

dajati podziekowanie