Polska Agencja Inwestycji i Handlu zorganizuje 2 webinaria informacyjne w związku z rozpoczęciem rekrutacji wniosków firm MŚP do projektu Polskie Mosty Technologiczne:

– I spotkanie dedykowane będzie rynkom USA, Meksyku oraz Kenii (10 czerwca);
– II spotkanie będzie dotyczyło rynków Malezji, Tajwanu i Arabii Saudyjskiej (24 czerwca).

Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Biorąc udział w projekcie mogą Państwo otrzymać wsparcie do 200 000 zł (de minimis), w tym:

– 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
– 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
– strategia ekspansji produktu/usługi/technologii na wybrany rynek,
– 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,
– na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,
– wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników PAIH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

 Data wydarzenia: 10 i 24 czerwca 2021 r.

Link do strony: https://www.paih.gov.pl/pmt