Mieliśmy niebywałą okazję uczestniczyć w konferencji “Opieka długoterminowa w praktyce”, która odbyła się w Gdańsku pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Pani Prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Katarzyna Strzała-Osuch miała okazję zabrać głos i przybliżyła fakty dotyczące wielkości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w województwie pomorskim.

Pani mgr Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, dodała: “Mimo dużej liczby studentów oraz absolwentów kierunku pielęgniarstwo obecnych na pomorskim rynku pracy i edukacji, w dużej mierze dzięki Powiślańskiej Szkole Wyższej, braki kadrowe są wciąż powszechne pośród pomorskich jednostek ochrony zdrowia”.

Wniosek jest jeden: pracy w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza nie zabraknie nigdy! ??