Władze Uczelni mają możliwość i przewidują różne formy wsparcia dla naszych studentów i wykładowców z Ukrainy.

Prosimy o kontakt z Biurem Rektora i/lub Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich wszystkie osoby potrzebujące wsparcia i pomocy. Na potrzeby będziemy reagować indywidualnie w miarę naszych możliwości. 

Jako społeczność akademicka, o wysokim poczuciu moralności, w tym społeczność silnie umiędzynarodowiona, stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom wojennym, które w żadnym przypadku, jak uczy nas historia, nie rozwiązywały problemów geopolitycznych, ale prowadziły do ich pogłębienia i milionów ludzkich dramatów.

Wszystkie narody, nawet pomimo dziesiątek różnic, mogą żyć w pokoju i współdziałać. Szczególnie przejawia się to w środowisku nauki. Społeczność naszej Uczelni, w tym wykładowcy i studenci od lat budują pozytywne relacje ze swoimi koleżankami i kolegami z Ukrainy i Rosji. 

Przecież wszyscy bardzo dobrze pamiętamy … bądźmy wszyscy dla siebie wsparciem, pozostańmy solidarni.

Image