Naszym wizytom w szkołach nie ma końca. Tym razem zawitaliśmy do Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. W spotkaniu z nami wzięło udział około 80 Uczniów klas maturalnych, którym opowiedzieliśmy trochę o kształceniu wyższym, a w szczególności przybliżyliśmy specyfikę studiowania na kierunkach medycznych. Rozmawialiśmy także o perspektywach zawodowych dla Absolwentów naszych kierunków, czyli m. in. pielęgniarek/ pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, kosmetologów, dietetyków czy ekonomistów.

Jest nam bardzo miło, że nasze spotkania cieszą się tak dużym zainteresowaniem Maturzystów. Mamy nadzieję zobaczyć się ponownie przynajmniej z częścią z nich w październiku. ???