Powiślańskie Mikołaje odwiedziły również Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach, a dokładniej Pana Prezesa Pawła Witkowskiego, który nie ukrywał swojej radości z naszej wizyty ???
Szpital oficjalnie potwierdził, że będzie nas wspierał jak i promował nasze nowe- nadchodzące kierunki, Pan Prezes podkreślił jak nieciekawa jest sytuacja w szpitalach… ma nadzieję tak jak i my, że uda nam się wspólnymi siłami poprawić tę dzisiejszą rzeczywistość.
Pozostaje nam życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku oraz oczywiście spełnienia planów kadry Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach ??