Rada Pracodawcow 1

Członkowie Rady Pracodawców to przedstawiciele różnych branż, m.in. instytucji publicznych, biznesu, placówek medycznych czy władz miasta.

Powiślańska Szkoła Wyższa powołała Radę Pracodawców, która pełnić będzie funkcję doradczą dla władz Uczelni. Rada jest organem opiniotwórczym, który ma wpływ na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów w taki sposób, aby umiejętności absolwentów PSW były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Bardzo ważne jest spojrzenie na dane zagadnienie z różnych perspektyw, dlatego spotkania z Radą będą odbywały się cyklicznie.

Członkowie Rady Pracodawców to przedstawiciele różnych branż, m.in. instytucji publicznych, biznesu, placówek medycznych czy władz miasta.

W dniu 15 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady, która miała na celu omówienie najbliższych działań zmierzających do organizowania wspólnie szkoleń, warsztatów, konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych, jak również wspólnej realizacji projektów z zakresu pożądanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie.

Członkowie Rady Pracodawców PSW:

– Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Janusz Lewandowski,
– Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Leszek Czarnobaj,
– Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Anna Czarnecka,
– Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani Marzena Olszewska-Fryc,
– W-ce Starosta Powiatu Kwidzyńskiego Pan Wiesław Wosiak,
– Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Pani Danuta Woronowicz,  
– Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego Pan Jerzy Śnieg,
– Wójt Gminy Kwidzyn Pan Dariusz Wierzba,
– Radny Miasta Kwidzyn Pan Roman Bera,
– Radny Miasta Kwidzyn Pan Marek Sidor,
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie Pan Jerzy Bartnicki,
– Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu Pani dr Katarzyna Ziejka,
– Dyrektor ds. pielęgniarstwa w EMC Szpital Zdrowie Kwidzyn Pan mgr Piotr Janiewicz,
– Dyrektor ds. personalnych w Lacroix Electronics Pan Marcin Uścinowicz,
– Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Pan Marcin Duda,
– Naczelna pielęgniarka w Kociewskim Centrum Zdrowia Pani Hanna Jasińska.

Ze strony Uczelni członkami Rady są:

– Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej Pan prof. dr hab. Stefan Angielski,
– Pełnomocnik Rektora ds. nauki i kształcenia Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała,
– Prorektor ds. rozwoju i współpracy Pani dr Katarzyna Strzała-Osuch,
– Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Pani dr Beata Pawłowska,
– Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej Pani mgr Natalia Parus- Kanclerz.

Rada Pracodawcow 1

Rada Pracodawcow 2