Pielęgniarki / Pielęgniarza…

Prawo do wykonywania zawodu
PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA ‼️?

Jeśli myślisz o tym, aby w przyszłości pomagać chorym i pracować w charakterze pielęgniarki lub pielęgniarza, to musisz wiedzieć, że istnieje tylko jedna droga – UKOŃCZENIE STUDIÓW. Tylko po uzyskaniu dyplomu z uczelni wyższej, możesz rozpocząć pracę w tym charakterze.

Studia pielęgniarskie są stacjonarne i trwają 6 semestrów. Z oferty uczelni w zakresie studiów zaocznych mogą skorzystać wyłącznie pielęgniarki/pielęgniarze posiadające/y już prawo do wykonywania zawodu – mogą wówczas zdecydować się na studia magisterskie lub kształcenie podyplomowe pielęgniarek.

W czasie studiów przyszłe pielęgniarki/pielęgniarze mają wykłady m.in. z genetyki, radiologii czy anatomii. Na części zajęć są omawiane zagadnienia z psychologii, socjologii czy etyki wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Najważniejszą częścią studiów są zajęcia praktyczne – ZAJĘCIA KLINICZNE z zakresu opieki zdrowotnej, promocji zdrowia, podstaw pielęgniarstwa i wielu, wielu innych dziedzin z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Szczegółowe informacje, wraz z sylabusami przedmiotów znajdziecie na naszej stronie internetowej.