W Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej realizowany będzie projekt badawczy pt. “WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKOLOGICZNE ŚWIATA”.

kj logo 500

Od stycznia do czerwca b.r. w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej realizowany będzie projekt badawczy pt. “WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKOLOGICZNE ŚWIATA”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wykładowców i studentów do udziału.

Szczegółowe informacje:
Interdyscyplinarny projekt badawczy łączy zagadnienia z zakresu ekologii na tle prawa, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, psychologii, ekonomii.

Projekt składa się z 4 elementów:

– napisania książki z problematyki ochrony środowiska
– przeprowadzenia i przeanalizowania ankiet dotyczących poziomu wiedzy studentów nt ekologii
– zorganizowania konferencji studenckiej
– zorganizowania konkursu międzyszkolnego z zakresu ekologii.

Realizacją każdego z elementów zajmuje się grupa wykonawców – pracowników/wykładowców KJ. Wykonawcy mogą należeć do więcej niż jednego zespołu a zadania poszczególnych wykonawców mogą się różnić. W ramach grupy można być wykonawcą jednego, kilku lub wszystkich zadań.

W ramach projektu ukaże się publikacja naukowa – będzie to wieloautorska recenzowana monografia pod redakcją, z nrem ISBN, która ukaże się tylko w wersji elektronicznej – złożona z 2 części:
a) teksty artykułów – rozdziały o objętości od 20 000 znaków, z zakresu ekologii
b) analiza ankiet – jeden wspólny tekst zespołu analizującego ankiety

Ankiety w założeniu mają badać poziom świadomości ekologicznej studentów. W przeprowadzeniu ankiet w KJ-TSW pomocy udziela Dziekanat. Ci z wykładowców, którzy mają możliwość przeprowadzenia ich wśród studentów innych uczelni niż KJ-TSW, to serdecznie zachęcamy i prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

Prosimy także o poinformowanie studentów, zwłaszcza swoich seminarzystów, o możliwości udziału w konferencji naukowej, w ramach której będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań. Konferencja odbędzie się w kwietniu b.r.

Poniżej znajdziecie Państwo plan i harmonogram projektu oraz formularz ankiety.

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez email: annatorun@gmail.com  lub  a.garczewska@tsw.edu.pl

Plan projektu

Formularz ankiety