Studenci kierunku Ekonomia wraz z Prodziekanem dr Beatą Pawłowską odwiedzili Siauliu Valdtybine Kolegija na Litwie 

Dzień pierwszy naszej konferencji!

Pobyt w Siauliu Valstybine Kolegija rozpoczął się wykładami z ekonomii prowadzonymi przez dr Beatę Pawłowską. Julia Osuch i Krzysztof Karolczuk zaprezentowali również naszą Uczelnię szczególnie w zakresie możliwości międzynarodowej wymiany studentów. Równolegle uczestniczymy w Międzynarodowym Tygodniu 2018, na który przybyło wielu przedstawicieli uczelni z różnych krajów. Przedstawiciele naszej Uczelni uczestniczyli w spotkaniu Erasmus +30th przez cały dzień. Spotkania dotyczyły tworzenia współpracy od 2006 gdzie wielokrotnie podkreślano, że PSW w Kwidzynie była pierwszą uczelnią rozpoczynającą międzynarodową współpracę z uczelnia litewską. Na spotkaniu uznano nas za partnera strategicznego. Na spotkaniu omówiono również doświadczenia w zakresie programu Erasmus+. Podkreślano również ważność interkulturalnej komunikacji oraz jej stały rozwój. Ważnym aspektem podczas rozmów były również kwestie wolontariatu i doświadczeń związanych z przemieszczaniem się studentów i nauczycieli akademickich. Wskazano wiele zagadnień związanych z obawami, dobrą praktyką i doświadczeniem. Jutro kolejny dzień relacji!