Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia…

Szanowni Państwo,

Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, że na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-przedluzenia-okresu-akredytacji-na-prowadzenie-studiow-na-kierunkach-pielegniarstwo-i-poloznictwo-na-okreslonym-poziomie-oraz-zawieszenia-postepowan-akredytacyjnych został zamieszczony Komunikat ws. przedłużenia okresu akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na określonym poziomie oraz zawieszenia postępowań akredytacyjnych.

Z poważaniem,

Aleksandra Sejda

główny specjalista

Departament Pielęgniarek i Położnych