W sobotę, 1 wsześnia po raz kolejny w teatrze miejskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich absolwentom studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Zarządzania. Przez trzynaście lat swojego istnienia szkoła wykształciła prawie 2 tysiące absolwentów.