Na Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzone są dwa kierunki studiów – pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, które cieszą się ogromną popularnościa i dobrą renom wśród studentów.