A tymczasem dzięki niesamowicie aktywnej i obarczonej…

A tymczasem dzięki niesamowicie aktywnej i obarczonej, po prostu SUKCESEM, współpracy Tygodnika kulturalno-społecznego PULS KWIDZYNA i Powiślańskiej Szkoły Wyższej zapowiadamy już dzisiaj … taki oto news.

PULS UCZELNI to świetny stały element PULSU KWIDZYNA dla wszystkich “starych” i “nowych” czytelników, a także dla studentów naszej Uczelni.

fb 12.10.2020