QSNA

Powalcz o stypendium dla osób pragnących sprostać wyzwaniom, jakie stawia opieka nad osobami starszymi!

QSNANagroda QUEEN SILVIA NURSING AWARD – to stypendium dla osób pragnących sprostać wyzwaniom, jakie stawia praca w opiece zdrowotnej – szczególnie opieka nad osobami starszymi. Wsparcie obejmuje dofinansowanie w wysokości 25.000 zł oraz półroczny staż, podczas którego student zaznajomi się z najważniejszymi i najnowocześniejszymi organizacjami w branży medycznej. Liczba osób starszych nieustannie rośnie, dlatego wiedza i doświadczenie, które nabędziesz, będą cenne niezależnie od wybranego kierunku pielęgniarstwa.

O stypendium możesz ubiegać się tylko indywidualnie, będąc studentem polskiej uczelni. Aby dołączyć do grona kandydatów, złóż wniosek ze swoimi pomysłami na usprawnienia w opiece zdrowotnej nad osobami starszymi.

Celem Swedish Care International jest opracowanie filozofii opieki nad osobami starszymi i osobami z demencją. QSNA 2Dążąc do tego, SCI wraz z parterami ustanowiło stypendium Queen Silvia Nursing Award – będące darem dla Królowej Silvi z okazji jej 70. urodzin. Stypendium jest przyznawane każdego roku, podczas Silviahemmets Stora Inspirationsdag, wyróżniającemu się studentowi pielęgniarstwa. Nagroda Queen Silvia Nursing Award została ustanowiona w dniu 70. urodzin Jej Wysokości Królowej Silvi. Stypendium ma za zadanie pomóc w utworzeniu nowych założeń opieki zdrowotnej, głównie nad osobami starszymi.

Założenia stypendium to wspieranie rozwoju globalnej opieki zdrowotnej, głównie nad osobami starszymi. Kluczowe dla osiągnięcia sukcesu jest dotarcie do młodych ludzi z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami oraz zachęcenie ich do wyboru tej ścieżki nauki – z podkreśleniem międzynarodowego charakteru programu.

Celem stypendium jest wyzwolenie kreatywności studentów pielęgniarstwa i zaangażowanie ich w usprawnianie opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Ponadto pragniemy:

– Zachęcić studentów do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki medycznej – zwłaszcza jej możliwości rozwoju oraz innych interesujących zagadnień
– Pozyskać uzdolnionych studentów oraz rozwinąć ich kompetencje w zakresie opieki.
– Pokazać, że wykształcenie oraz rola pielęgniarzy, głównie wyspecjalizowanych w opiece nad osobami starszymi, są atrakcyjne i satysfakcjonujące.

QSNA 3Laureat stypendium Queen Silvia Nursing Award  otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 25 000zł oraz możliwość uczestniczenia w indywidualnym stażu zarówno w Polsce, jak i w innych europejskich krajach. W trakcie stażu stypendysta ma szansę zdobyć rozległą wiedzę z wielu dziedzin opieki medycznej, szczególnie opieki nad osobami starszymi.

Stypendysta musi być przygotowany na poświęcenie czasu na obowiązki związane ze stażem, określone w programie stypendialnym. Ponadto stypendysta otrzyma wyróżnienie od Jej Wysokości Królowej podczas Silviahemmets Stora Inspirationsdag i udzieli przemówienia dotyczącego jego pomysłu. Stypendium jest indywidualne i nie może zostać przyznane grupie.

Laureat nagrody zostaje wyłoniony w trzech etapach. Etap pierwszy: uczestnicy konkursu głosują na zgłoszone pomysły. Etap drugi: jury czyta i ocenia zgłoszenia. Etap trzeci: osobiste spotkanie kandydatów z jury. Następnie sędziowie wybierają zwycięzcę.

Alma Mater stypendysty również otrzyma wyróżnienie.

Zobacz prezentację

Złóż wniosek