Informujemy, że referat dotyczący praw i obowiązków pielęgniarek/pielęgniarzy został przyjęty na sympozjum naukowe w Nysie

Jest nam bardzo miło poinformować, iż referat “Analiza poczucia zasadności wprowadzenia do standaryzowanego programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo fakultatywnych treści programowych – modułu pro-zawodowego „Prawa i obowiązki Pielęgniarki/Pielęgniarza w polskim systemie ochrony zdrowia w opinii studentów oraz czynnych zawodowo pielęgniarek/pielęgniarzy” na sympozjum naukowe “Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”, Nysa 2020, został przyjęty.
Autorki opracowania: dr Beata Pawłowska, mgr Anna Czarnecka, mgr Marzena Olszewska-Fryc i dr Katarzyna Strzała-Osuch. Przy okazji dziękujemy wszystkim naszym studentom kierunku PIELĘGNIARSTWO za wzięcie udziału w badaniu.
Dodatkowo Pani Prorektor dr Katarzyna Strzała – Osuch wraz z p. mgr Anną Czarnecką zostały zaproszone do dyskusji panelowej: “Gabinet pielęgniarski prowadzący leczenie. Wizja długoterminowej, profesjonalnej, holistycznej kariery pielęgniarek. Czy pielęgniarstwo to także wyzwanie do aktywności społecznej?”.

sympozjum nysa 2020