W dniu 10.10.2020 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

W dniu 10.10.2020 r. oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021!

Nietypowo, bo ze względu na reżim sanitarny – w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego. Pani Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Katarzyna Strzała – Osuch przywitała studentów oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca Samorządu Studentów Paulina Osuch powitała przybyłych na uroczystość w kręgu społeczności studenckiej Uczelni.

W dalszej części uroczystości Pani Rektor wraz z Panią Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich wręczyły nagrody dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a zarazem autorów najlepszych prac licencjackich:

Z kierunku Ekonomia:
Pan Sylwester Rębisz –promotor: dr Pawłowska
Analiza wybranych aspektów wydajności oraz procesu planowania sprzedaży i operacji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ w latach 2017-2019

Z kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia:
Pani Joanna Ciesielska- promotor: dr Paszko
Rola pielęgniarki w edukacji pacjentów chorych na schizofrenię

Z kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia:
Pani Dorota Mielniczek – promotor: dr Ziółkowska
Reagowanie pielęgniarek na sytuację stresogenną w miejscu pracy

Z kierunku Pielęgniarstwo, studia pomostowe:
Pani Anna Koniuszewska- promotor: dr Ziółkowska
Dziecko w terminalnej fazie choroby nowotworowej glejaka pnia mózgu – studium przypadku

Pani Marzena Szandrach- promotor: mgr Górniewicz
Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z chorobą Schonleina Henocha. Studium przypadku

Z kierunku Ratownictwo medyczne:
Pan Piort Jankiewicz- promotor: dr Raniszewska
Nagłe zagrożenia w ratownictwie górskim na przykładzie hipotermii

Doceniono także partnerów, przyjaciół i pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej, którzy w ciągu ostatnich lat najbardziej przyczynili się do rozwoju naszej Uczelni. Medale za zasługi dla Uczelni otrzymali:

Z otoczenia zewnętrznego uczelni:
1. Elżbieta Rosińska, prof. dr hab. Akademia Muzyczna w Gdańsku, wieloletnia przyjaciółka naszej Uczelni, od lat dbająca o właściwą oprawę muzyczną chociażby dzisiejszej Inauguracji; za wszystko serdecznie dziękujemy, uprzejmie liczymy w przyszłości na kontynuację;

2. Karol Sienkiewicz, nasz Absolwent, obecnie wykładowca, ale także członek Rady Pracodawców Uczelni, Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kwidzynie, Człowiek na którego zawsze możemy liczyć, nawet w dziwnych okolicznościach przyrody, jak np. pomoc medykom podczas pandemii, dzień dziecka czy juwenalia.

Pracownicy uczelni:
1. Marcin Suchoparski, nasz absolwent, obecnie wykładowca na wydziale nauk o zdrowiu, człowiek orkiestra, że tak się wyrażę – Pielęgniarz, Ratownik Medyczny, a także koordynator zajęć praktycznych w Golubiu Dobrzyniu, bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w rozwój Uczelni, za pomoc przy realizacji zajęć dydaktycznych, zajęć klinicznych, otwartość i za to, że zawsze możemy na Pana liczyć.
2. Natalia Pawłowska, nasz wykładowca, praktyk z Lacroix Electronics, której serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, pomoc, stale otwarte serce i umysł na potrzeby Uczelni, oraz za to, że dewiza „nie ma rzeczy niemożliwych” jest stale realizowana.

Absolwenci uczelni:
1. Piotr Jankiewicz, nasz absolwent kierunku Ratownictwo medyczne, niezwykle zaangażowany we wszystkie działania Uczelni, także poza procesem dydaktycznym, inicjator i wykonawca pokazów ratowniczych, pomocy medykom w ramach naszych akcji charytatywnych „Silni razem”
2. Katarzyna Warelich, nasza absolwentka, obecnie niezależna konsultantka firmy Arbonne, naszego partnera strategicznego kierunku kosmetologia, niezwykle aktywna i zaangażowana Kobieta Sukcesu; a wiadomo sukces naszych absolwentów to nasza radość i duma!

Nagrody Rektora za szczególne osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020 otrzymali:
1. dr Beata Pawłowska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, za niezłomność, walkę do samego końca, ale też ogromne serce dla studentów, nawet tych trudnych i tych, gdzie wydawałoby się, ze nigdy nie osiągną statusu absolwentów .. dzięki pani Doktor / pani Prorektor każdy nas student może mówić o faktycznym zaopiekowaniu się i zrozumieniu.
2. dr Krystyna Ziółkowska, powiem tak .. nasz mentor / wybawca i doradca w kwestiach formalnych – programów kształcenia / sylabusów / efektów uczenia się i innych matrycach, dzienniczkach zajęć klinicznych iiii i wydawałoby się niestworzonych częściach procesu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo / ratownictwo medyczne. Powiem szczerze, że dzięki Pani Doktor czujemy się bezpiecznie w tych wszystkich kwestiach formalnych, chyba pierwszy raz w historii naszej uczelni, dziękuję bardzo.
3. prof. dr hab. Artur Ziółkowski, wykładowca na wydziale nauk ekonomiczno-społecznych i trochę nauk o zdrowiu, obecnie twórca cyklu studiów podyplomowych, Profesor, na pomoc którego zawsze możemy liczyć, dziękuję bardzo.
4. mgr Małgorzata Szymańska, nasza Pani Kwestor, której należą się publiczne wyrazy uznania za wprowadzenie porządku tam, gdzie wydawało się to awykonalne albo dla zwykłego śmiertelnika graniczyło z cudem; bardzo dziękujemy.
5. mgr Justyna Muchowska-Jastrząb, specjalista ds. kadr i płac naszej Uczelni, istny pogromca naszych dydaktyków w zakresie dostarczania niezbędnych dokumentów, tu również powiem, iż czujemy się w końcu bezpiecznie, mając takiego strażnika dokumentów.
6. mgr Aleksander Pietuszyński, kierownik dziekanatu za wyjątkowe zaangażowanie w prace administracyjne w tym trudnym okresie epidemicznym, dzięki którym udało nam się w terminie i z zachowaniem najwyższych standardów jakości kształcenia ukończyć ubiegły rok akademicki.
7. mgr Daniel Osuch, kierownik działu projektów, dzięki któremu, mimo przeciwności losu, rozumianych w kategorii konserwatora zabytków, udało nam się wdrożyć prace nad Powiślańskim Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, którego otwarcie wstępnie zapowiadamy na listopad tego roku.
8. mgr Hanna Krajnik, człowiek / kobieta orkiestra Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w tym wypadku należało by nawet zmienić popularne i znane przysłowie … „gdzie diabeł nie może to … p. Hanię pośle”, proszę się nie zmieniać i nadal swoją aktywnością i zaangażowaniem zarażać naszą społeczność akademicką.

Podziękowania za wkład w funkcjonowanie i rozwój Uczelni za rok 2019/2020 otrzymali:

Kadra akademicka:
1. dr Krystyna Paszko
2. mgr Alicja Skibowska
3. mgr Piotr Janiewicz
4. mgr Marzena Mrozek
5. mgr Elżbieta Olszewska
6. dr Ewa Raniszewska
7. dr Leszek Zwolakiewicz
8. dr Jolanta Sala
9. dr hab. Tomasz Przechlewski
10. dr Marta Bednarek
11. mgr Kamila Kubiak
12. mgr Patrycja Karabiniewicz
13. mgr Oskar Santamaria Hernandez

Administracja:
1. mgr Amanda Witulska
2. Krzysztof Marek
3. Aleksandra Begier
4. Mariola Mantey-Lewkowicz
5. Beata Szaflik
6. Monika Goska

Z zewnątrz:
1. prof. dr hab. Teresa Martyniuk
2. Christine N. Ferrer, Tarlac Agricultural University, Filipiny;
3. Syed Raihan-Ul Islam, Daffodil International University, Bangladesz;
4. Zarine Poghosyan, Armenian National Agrarian University, Armenia;
5. Pinar Elbasan, Istanbul Aydin University, Turkey,
6. Amar Belhadia, Hassiba Benbouali University, Algeria
7. Valentina Ciumacenco, Free International University, Mołdawia
8. Dukica Pavlovikj, International Balkan University, Macedonia

Po wręczeniu nagród przystąpiono do najważniejszego punktu dzisiejszej uroczystości – immatrykulacji studentów pierwszego roku. Kandydaci na studentów wygłosili uroczyste ślubowanie:

“Ślubuję uroczyście, że jako student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre Jej imię, przestrzegać Jej regulaminu i panujących w Niej obyczajów “.

Po ślubowaniu wysłuchaliśmy Gaude Mater Polonia. Następnie wykład inauguracyjny na niezwykle aktualny temat „Konstytucja – miecz i tarcza dla obywateli” wygłosił dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Po wysłuchaniu i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur Pani Rektor prof. dr hab. Krystynę Strzała wygłosiła kilka słów podsumowujących dzisiejszą uroczystość, w tym oficjalne otworzyła rok akademicki 2020/2021.

Na zakończenie mieliśmy możliwość delektować się koncertem w wykonaniu artystów DUO SOPOT, Pani Anny Sawickiej i Elżbiety Rosińskiej. Ponownie wielkie brawa!

Dziękujemy bardzo za świętowanie tej uroczystości razem z nami. Studentom I roku życzymy pomyślności i powodzenia w realizacji studiów.

{loadposition INAUGURACJA film}