Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada br., zmieniaj

 

Skierowanie na testy w kierunku COVID – 19 – nowe uprawnienia

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada br., zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1749 i 1873).

Z uzasadnienia projektu wynika, że ma on na celu umożliwienie lekarzom oraz felczerom, którzy udzielają świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarzom i felczerom, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, skierowanie pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2 na wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Proponowana regulacja ma ułatwić dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie, a także przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.

Stanowiskiem z dnia 10 listopada Naczelna Izba Lekarska pozytywie zaopiniowała powyższy projekt i oceniła, że jakkolwiek działania te są trafne i potrzebne, to jednak spóźnione.

?źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/pr…/12340065/katalog/12735907…

?Stanowisko NIL zobacz tu – https://nil.org.pl/…/5153-stanowisko-podjete-przez-pnrl-w-d…