W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie adaptacyjne / organizacyjne w formie stacjonarnej dla osób rozpoczynających studia – studentów pierwszego roku.