W związku z zawieszeniem w Powiślańskiej Szkole Wyższej zajęć dydaktycznych w okresie od 10 marca do 26 marca i/lub do odwołania, informujemy uprzejmie, że:

W związku z zawieszeniem w Powiślańskiej Szkole Wyższej zajęć dydaktycznych w okresie od 10 marca do 26 marca i/lub do odwołania, informujemy uprzejmie, że:

– wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie objętym zawieszeniem, zostaną:
a) udostępnione Państwu w formie e-leareningu, najszybciej jak to będzie możliwe (wykłady, konwersatoria – te zajęcia, które w swojej formie i treści pozwalają na zastosowanie metod zdalnego nauczania);
b) odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;

– zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
– w okresie zawieszenia zajęć nie zostaną zrealizowane żadne konsultacje, gdyż zawiesza się dyżury kadry akademickiej i administracyjnej;
– w okresie zawieszenia zajęć nie zostaną przeprowadzone żadne egzaminy ani zaliczenia;
– wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
– organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia – jednakże dołożymy wszelkich starań (stąd wprowadzenie na szerszą skalę zajęć w formie e-learningu) aby okres ten był jak najkrótszy (decyzja uzależniona będzie od faktycznego okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych);
– praca biblioteki PSW zostaje wstrzymana na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych;
– obecnie administracja Uczelni funkcjonuje wyłącznie zdalnie – możliwy kontakt mailowy / telefoniczny / korespondencyjny / przez stronę internetową; – prosimy wszystkich o zaniechanie kontaktów osobistych (o zmianach w funkcjonowaniu Uczelni będziemy informować);
– w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć – wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane.
Uczelnia nie przewiduje większych opóźnień w wypłatach stypendiów, czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną.