Od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021

Od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 jest zmiana lektora dla grupy z mgr N. Weliszczyńska na mgr K. Kubiak.