W dniu 3 lutego 2017 r. odbyła się gala wręczenia listów gratulacyjnych dla najlepszych studentów w województwie pomorskim

W dniu 3 lutego 2017 r. odbyła się gala wręczenia listów gratulacyjnych dla najlepszych studentów w województwie pomorskim.

Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył list gratulacyjny studentowi trzeciego roku pielęgniarstwa Krzysztofowi Brzoskowskiemu.

W gali uczestniczył Pan Rektor prof. dr hab. Stefan Angielski.

Warto podkreślić, iż Krzysztof Brzoskowski był jedynym studentem uczelni niepublicznej wśród wyróżnionych laureatów.

Laureaci przedstawiciele pomorskiego samorządu wyższych uczelni Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

O stypendia mogli ubiegać się m.in.: laureaci nagród i wyróżnień w konkursach, uczestnicy projektów badawczych lub artystycznych prowadzonych przez uczelnie, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy. Przyznawane były w trzech kategoriach: nauka, sport i działalność artystyczna. Otrzymali je osoby, które mieszkają w województwie pomorskim, mieli średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej na danym kierunku i co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Najlepszych studentów wybrała komisja stypendialna, w skład której weszli m.in.: radni województwa, przedstawiciel Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.