Opiekun: dr Beata Pawłowska, prof. PSW Cele Koła:

 • wdrożenie studentów w samodzielne mylenie,
 • pogłębienie wiedzy ekonomicznej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współpraca z otoczeniem gospodarczym,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych.

Formy pracy:

 • Badania naukowe.
 • Sesje Naukowe.
 • Seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi Gośćmi.
 • Obozy studenckie.
 • Warsztaty naukowe.
 • Współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą.
 • Wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych.
 • Stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w Kole.