Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych studentów. Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” dostępny jest na www.mimowszystko.org

Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych studentów

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” rozpoczyna realizację 5. edycji projektu „Indeks Marzeń”.

9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci, którzy przedstawią:
– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
– zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów
– wynik egzaminu maturalnego
– zaświadczenie o przyjęciu na studia
– zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących)
– list motywacyjny.

W liście motywacyjnym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium.
O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, zdecydują osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.
Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” dostępny jest na stronie www.mimowszystko.org

Dokumenty należy przesłać do 30 września 2016 roku pod adres:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI
lub pod adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org, wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 października 2016 roku.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

logo mimo wszystko