dołożyliśmy wszelkich starań,…

 Szanowni Państwo, drodzy Studenci i Pracownicy,
dołożyliśmy wszelkich starań, aby Państwa powrót na Uczelnię był bezpieczny w kontekście panującej epidemii, postaraliśmy się o przeróżne zabezpieczenia, w tym wdrożyliśmy szczegółowe procedury dezynfekcji / ozonowania etc., jednakże musimy uczulić Państwa także na sytuacje niepożądane – dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Dlatego też bardzo prosimy:

1. Jeżeli uczestnik zajęć (dydaktyk lub student) przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu – wyznaczonym miejscu (pokój Rektora, nr. 16, I piętro) z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.
2. Należy niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
Adres: Fryderyka Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
Telefon: 55 279 38 15 / 55 279 33 15

 

3. Jeśli dojdzie do opisanej sytuacji należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. (np. w danej sali dydaktycznej)

Oczywiście Uczelnia ze swojej strony podda obszar, w którym poruszała się osoba z objawami choroby zakaźnej, gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, etc.), zastosuje procedurę ozonowania itd.

Nie bądźcie obojętni wobec wyzwań dzisiejszych trudnych czasów, wszystko to robimy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dbajmy o siebie nawzajem!