Szkolenie z zakresu problematyki antykorupcyjnej, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności

W dniu 13 grudnia 2016 r. przedstawicielka Powiślańskiej Szkoły Wyższej uczestniczyła w szkoleniu z zakresu problematyki antykorupcyjnej oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie zorganizowane było przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.

Szkolenie prowadzone było przez Pana Sławomira Śnieżko, Wiceprezesa Zarządu Fundacji Akademii Antykorupcyjnej oraz przez Panią  Beatę Graff z Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie dotyczyło przede wszystkim etyki w pracy urzędnika w zakresie zwalczania nadużyć finansowych oraz stosowania ustawy prawo zamówień publicznych i zasad konkurencyjności.

Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz bezpośrednie zadawanie pytań prowadzącym. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał Certyfikat uczestniczenia w szkoleniu.