Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie pt.: “Co warto wiedzieć o wynagrodzeniach w programie Horyzont Europa”. Horyzont Europa zastąpił poprzedni Program Ramowy na rzecz badań i innowacji – Horyzont 2020.

Wraz z rozpoczęciem nowego programu następują pewne zmiany w odniesieniu do zasad realizacji i rozliczania projektów. Nie są one zasadnicze, Horyzont Europa jest bowiem w przeważającej mierze kontynuacją zasad H2020. Jednak rozwiązania w odniesieniu do rozliczania kosztów osobowych uległy znaczącej modyfikacji, co w trakcie szkolenia prelegenci postarają się Państwu przedstawić.

Drugim tematem, który zostanie omówiony w kontekście wynagrodzeń jest proces wprowadzania przez polskie instytucje nowych regulaminów wynagradzania, które pozwolą na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Horyzontu Europa.

 

Data wydarzenia: 22 czerwca 2021 r. w godz. od 13:00 do 15:00

Link do strony: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-warto-wiedziec-o-wynagrodzeniach-w-programie-horyzont-europa