konferencja wawa 1

Pani Prorektor dr Beata Pawłowska uczetsniczyła w szkoleniu Direct to Recognition

Pani Prorektor dr Beata Pawłowska uczetsniczyła w szkoleniu Direct to Recognition. Szkolenie odbyło się 7 grudnia 2018 r. w Warszawie w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na spotkaniu zaprezentowano zagraniczne systemy edukacji. Eksperci dokonali charakterystyki systemu szkolnictwa średniego i dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie nastudia w brytyjskim i amerykańskim systemie edukacji. Omawiano również weryfikacje dokumentów o wykształceniu oraz dokumenty niepodlegające uznaniu. Bardzo ważna kwestią były informacje nt. zmieniających się przepisów dotyczących wykształcenia uzyskanego za granica gdzie odwoływano się do Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów i stopni naukowych uzyskanych za granica.Prelegentami byli nie tylko pracownicy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ale również przedstawiciele UK NARIC z Wielkiej Brytanii, American Association of Colegiate Registrars and Admission Officers i CiMEA z Włoch.

konferencja wawa 1

konferencja wawa 2

konferencja wawa 3