szkolenie 10.17 1

W dniu 26 października 2017 r. przedstawicielka Powiślańskiej Szkoły Wyższej Izabela Oleszczak – Dawert uczestniczyła w Konferencji szkoleniowej dla organizatorów kształcenia podyplomowego, organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, które odbyło się w Warszawie. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowego wdrożenia i funkcjonowania systemu SMK, który zaczął obowiązywać  od 1 maja 2017 r., za pośrednictwem którego jest obecnie realizowane kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Drugim ważnym tematem było przedstawienie grupy problemów zgłaszanych przez organizatorów kształcenia oraz ich przeanalizowanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czyli jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrożenie Systemu.

szkolenie 10.17 1

szkolenie 10.17 2

szkolenie 10.17 3

szkolenie 10.17 4