TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE Z ZUS

Ustawodawca przygotował dla Państwa kilka rozwiązań:

• zwolnienie małych firm (do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych) ze składek za marzec. Kwiecień i maj 2020 r (RDZ),
• świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (RSP-C),
• świadczenie postojowe dla samozatrudnionych (RSP-D),
• ulga w opłacaniu składek (bez opłaty prolongacyjnej) – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty (RDU)

W załącznikach przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy i dokumentów na ten temat:
• artkuły merytoryczne (zasady) o wsparciu z ZUS (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU),
• właściwe wnioski (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU),
• instrukcje wypełniania tych wniosków (odpowiednio RDZ, RSP-C, RSP-D i RDU).

W JAKI SPOSÓB UZYSKAC WSPARCIE Z ZUS

Aby otrzymać wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, powinni Państwo złożyć odpowiedni wniosek:
• RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski składają Państwo:
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
• za pośrednictwem poczty,
• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

KONTAKT DO ZUS
58 3078334, 58 3078212 – sprawy dot. składek oraz emerytur i rent,
58 3078273 – sprawy dot. ulg i umorzeń w opłacaniu składek

Załacznik:

Instrukcja_wypelnienia_wniosku_RDU

Instrukcja_wypelnienia_wniosku_RDZ

Instrukcja_wypelnienia_wniosku_RSP-C

Instrukcja_wypelnienia_wniosku_RSP-D

RDU_artykul_merytoryczny_31.03

RDZ_artykuł merytoryczny_31.03

RSP-C_artykul_merytoryczny_31.03

RSP-D artykul_merytoryczny_31.03

Tarcza_www_artykuł_główny

Wniosek_RDU_PAPIER_30.03.2020

Wniosek_RDZ_PAPIER_31_03_2020_1

Wniosek_RSP_C_PAPIER_31.03.2020

Wniosek_RSP_D_PAPIER_31.03.2020

Załacznik_do_wniosku_elektronicznego_RDZ