04.02.2022r. sesja podstawowa 19:00-20:00 Prawo Ekon I egzamin

12.02.2022r. sesja poprawkowa 10:00 Prawo Ekon I egzamin