na ostatnich ćwiczeniach Podstawy pielęgniarstwa PoD 11A i PoD 11B zaliczenie ustne

01.02.2022r. sesja podstawowa 16:00-17:00 Badania naukowe w pielęgniarstwie PO II MS Teams zaliczenie ustne

08.02.2022r. sesja poprawkowa 15:00-16:00 Badania naukowe w pielęgniarstwie PO II MS Teams zaliczenie ustne

02.02.2022r. sesja podstawowa 15:00-17:00 Praktyka piel. oparta na dowodach naukowych PO mgr I MS Teams zaliczenie ustne

09.02.2022r. sesja poprawkowa 15:00-17:00 Praktyka piel. oparta na dowodach naukowych PO mgr I MS Teams zaliczenie ustne