Egzamin w formie testu :
Termin 1
1 rok :
6.11.2021 grupa PP Kwidzyn oraz Gdańsk, godz. 12.00
12.12.2021 PO Kwidzyn oraz Gdańsk godz.19.00
Test na platformie Teams.

Termin nadsyłania BUN – 30.12.2021

Dla studentów, którzy nie podeszli do testu zaliczeniowego z przedmiotu Zdrowie Publiczne w dn. 12.12.2021 
1 termin w dniu 19.01.2022 , godz.18.00, na platformie Teams, egzamin ustny
2 termin 7.02.2022 godz. 18.00 na platformie Teams, egzamin ustny