03.12.2021r. termin zerowy 20:30 OETwCp niewydolność oddech. PO II MS Teams test

14.01.2022r. drugi termin 20:00 OETwCp niewydolność oddech. PO II MS Teams test

19.12.2021r. termin podstawowy 20:30 Socjologia RM I, PPA, PPB, PPC, PO I MS Teams test

14.01.2022r. termin poprawkowy 20:30 Socjologia RM I, PPA, PPB, PPC, PO I MS Teams test