PO mgr

Poradnictwo w pielęgniarstwie :

Termin 1 03.12.2021 godz.17.00  

Termin 2 08.12.2021 godz.20.00 Egzamin w formie testu na platformie Teams    

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne:

Termin 1 05.12.2021 godz.11.30  

Termin 2 15.12.2021 godz.20.00 Egzamin w formie testu na platformie Teams