05.02.2022r. sesja podstawowa 08:00-09:00 Medycyna Ratunkowa (W) RM III

05.02.2022r. sesja podstawowa 08:30 Techniki Zabiegów Medycznych (W) RM II

05.02.2022r. sesja podstawowa 09:00-13:00 Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc (ćwiczenia) RM I

11.02.2022r. sesja poprawkowa 08:00-09:00 Medycyna Ratunkowa (W) RM III

11.02.2022r. sesja poprawkowa 08:30-09:00 Techniki Zabiegów Medycznych (W) RM II

11.02.2022r. sesja poprawkowa 09:00-13:00 Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc (ćwiczenia) RM I