Aktualne orzecznictwo w sprawach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń obrażeń ciała i śmierci osoby bliskiej w wypadkach drogowych – 21.02.2023 r.

Szanowni Państwo,zapraszamy na wykład- “Aktualne orzecznictwo w sprawach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń obrażeń ciała i śmierci osoby bliskiej w wypadkach drogowych”. Prowadzić będzie dr Sławomir Koroluk.Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aawH2KXx_BI98DOmW3F_4jyBTriJM74pvekjw8mJJWqs1%40thread.tacv2/1674127609640?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc833fbe-e6ea-4e8f-a5fd-ca908c31af28%22%2c%22Oid%22%3a%224f3e34c8-9033-4b30-ac70-f2eb6acdba91%22%7d

Rekrutacja uczestników na nowy kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położonych pt. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa Noworodka nr edycji ROKN/2/Gdańsk

Szanowni Państwo, Rozpoczynamy nową rekrutację na drugą edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położonych pt. Resuscytacja Oddechowo-Krążeniowa Noworodka (edycja nr ROKN/2/Gdańsk) – Okręg nr 9 gdański, siedziba Gdańsk – Powiślańska Szkoła Wyższa – Projekt NIPiP. Kurs jest skierowany dla pielęgniarek … Read More