Przedstawicie PSW złożyli wizytę w Agricultual University w Tiranie. Spotkania z władzami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz wykłady ze studentami

Przedstawicie PSW złożyli wizytę w Agricultual University w Tiranie.

Na uczelni działają – Wydział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Ekonomii i Ekonomii Rolniczej, Wydział Nauk Leśnych, Wydział Weterynaryjny, Wydział Biotechnologii i Żywności.

Pierwsze spotkanie na uczelni dotyczyło współpracy w zakresie programu Erasmus +. Spotkanie prowadził Rektor uczelni, który w imieniu swoich pracowników wyrażał wielkie zainteresowanie współpracą z Powiślańską Szkołą Wyższą. Agricultual University liczy na długą współpracę zarówno w ramach programu Erasmus +, jak i prowadzenia długookresowych badań w różnych obszarach nauki, m.ni. ekonomii, agroekonomii, marketingu oraz ekoinwestycji. Podczas spotkania poruszono również kwestie nieznane na rynku albańskim, a mianowicie rynek kapitałowy oraz rolnicze aspekty tego rynku, które w najbliższym czasie będą kwestią priorytetową dla gospodarki albańskiej.

Następnie przestawicie naszej uczelni spotkali się z grupą ok 30 pracowników naukowych Agricultural University. Na spotkaniu przedyskutowano kwestie współpracy naukowej między uczelniami oraz zagadnienia związane z wymiana pracowników dotyczącą nauczania oraz praktyk. Należy podkreślić, że pracownicy naukowi Agricultural University są bardzo zainteresowani przyjazdem do PSW w celach zgodnych z priorytetami Erasmus +.

Nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej przeprowadzili zajęcia ze studentami. Studenci byli bardzo zainteresowani poruszaną tematyką oraz zadawali wiele pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

Spotkania odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. Dyskusjom nie było końca. Gospodarze podejmowali nas wspaniałymi lunchami, podczas których można było kontynuować rozmowy.