W ramach programu Erasmus+ delegacja PSW odbyła ostatnio podróż do Turcji, a konkretnie odwiedziła partnera PSW – Istanbul Aydin University. Podczas wizyty, pracownicy uczestniczyli w International Staff Week organizowanym przez IAU. Przedstawiciele uczelni nawiązali wiele nowych relacji z uczelniami z Azji, Afryki oraz Europy, jak również oraz rozszerzyli współpracę międzynarodową o nowe innowacyjne inicjatywy.

Do grona Partnerów PSW dołączył między innymi Marmara University – największy uniwersytet w Turcji, a także kolejnych kilka uniwersytetów z Turcji, Rumunii, Azerbejdżanu oraz Indonezji. Wydarzenie “International Week” było połączone z EURIE 2023 – największymi targami euro-azjatyckich szkół wyższych w Istambule, w których także brali udział Reprezentanci PSW jako jednej z dwóch uczelni w Polsce. Wysłuchali oni ciekawych przemówień wielu zagranicznych uniwersytetów z UK, USA, ale również Sudanu, Azerbejdżanu i Słowenii. Powiślańska Szkoła Wyższa była reprezentowana przez Pełnomocnik Senatu ds. Programów Międzynarodowych, Koordynatorkę Programu Erasmus+ p. Paulinę Osuch, której prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem, oraz która później była bardzo oblegana na stoisku – najwyraźniej nie brakuje chętnych na studia w Polsce, jak również Prorektor ds. współpracy i rozwoju dr Katarzynę Strzała-Osuch. Tego samego dnia odbyła się również powiązana mobilność w ramach programu Erasmus + w celu realizacji zajęć dydaktycznych dydaktyka mgr inż. Daniela Osuch w T.C. Istambul Rumeli Universitesi. Przy okazji oczywiście odbyły się rozmowy z władzami uczelni oraz International Relations Office. 

Wszyscy członkowie delegacji serdecznie pozdrawiają, jak i polecają mobilności programu Erasmus+! Byli pod ogromnym wrażeniem ilości osób, tematów oraz atrakcji, a w tym – liczby kotów wszędzie na uniwersytecie i wyjątkowego departamentu “Cooking Studies”.