dot. omównienia przyszłego projektu…

Szanowni Państwo, ostatnio coraz bardziej angażując się w kwestie społecznej odpowiedzialności Uczelni, Powiślańska Szkoła Wyższa brała udział w I spotkaniu grupy roboczej, organizowanym przez przedstawicieli Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni ‼️

Spotkanie dotyczyło omówienia przyszłego projektu, w którym wraz z innymi uczestnikami będziemy brać udział. Projekt polega na Diagnozie Społecznej Odpowiedzialni Uczelni, którą mamy w planach przeprowadzić na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. W badaniu będą uczestniczyć nie tylko uczelnie same w sobie (interesariusze wewnętrzni- pracownicy, wykładowcy, studenci i absolwenci itp.), ale również chcielibyśmy przeprowadzić badanie na interesariuszach zewnętrznych (media, klienci itp.).

Chcielibyśmy przeprowadzić to na interesariuszach w celu dowiedzenia się jak oni postrzegają SOU (społeczną odpowiedzialność uczelni) i czy uważają to za potrzebne czy nie.

Zdajemy sobie sprawę, że przeprowadzenie takiego badania będzie czasochłonne i pracochłonne, z uwagi chociażby na ilość uczelni w Polsce, ale uważamy, że aby to było dobre badanie- trzeba “wykorzystać” wszystkie uczelnie.

Bo odpowiedzialność społeczna jest WAŻNA‼️?‼️