Prof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w latach 2007 – 2019 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa.

rof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w latach 2007 – 2019 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa.

– Potrzebujemy, w wymiarze instytucjonalnym, ale i osobistym, ludzi-drogowskazów, którzy zapisując przez długie lata ciężkiej, pełnej pasji i poświęcenia pracy, karty swego życia, stworzyli swoisty kodeks, kanon moralny dla potomnych, z którego należy czerpać wzór i otuchę, do którego trzeba się odwoływać, przypominając nieustannie sens wartości akademickich, takich jak prawda, odpowiedzialność, wspólnotowość, otwartość, wolność nauki i myśli, w oderwaniu od których nie sposób budować uniwersytetu – mówił prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds rozwoju i współpracy z gospodarką.

Prof. dr hab. Stefan Angielski tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących środowisko akademickie i medyczne.

„Z radością i satysfakcją przyjęłam od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego propozycję pełnienia funkcji laudatora doktoratu honoris causa Pana Profesora Stefana Angielskiego, gdyż jako badaczka i biochemiczka mam świadomość, jak wybitnym jest On uczonym (…) Rzadko spotyka się naukowców o tak szerokich zainteresowaniach i wielkich osiągnięciach, posiadających świetnie usystematyzowaną wiedzę w zakresie biochemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Jego wkład w rozwój zarówno nauki światowej, jak i polskiej został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami” – prof. dr hab. Ewa Łojkowska, fragment laudacji na cześć prof. dr hab. Stefana Angielskiego.

Jako społeczność akademicka Powiślańskiej Szkoły Wyższej dołączamy do gratulacji dla Pana Rektora, czując dumę i wdzięczność za lata pełnienia funkcji Rektora naszej Uczelni oraz życząc dalszych sukcesów obecnie, kiedy dalej, jako nauczyciel akademicki jest częścią naszej kadry badawczo-dydaktycznej.

Zdjęcia i fragmenty wypowiedzi ze strony: https://ug.edu.pl/…/symboliczne-tytuly-doktora-honoris-caus…