Jako student oraz absolwent Powiślańskiej Szkoły Wyższej masz możliwość skorzystać z wyjazdu na praktykę studencką krótkoterminową (min. 5 dni fizycznie +1 dzień wirtualnie) oraz długoterminową (min. 2 miesiące). Jeśli nadal jesteś zainteresowana/-y, to:

Uwaga!: W przypadku studentów studiów I stopnia mogą być one zaliczone na poczet praktyk obowiązkowych. Każdy student ma prawo skontaktować się osobiście z dowolnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Unii Europejskiej bądź skorzystać z pomocy PSW.

Należy pamiętać, iż program Erasmus nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem, zazwyczaj jest to ok. 75%. Koszty utrzymania są bardzo indywidualne, dlatego stypendium jest formą dofinansowania do wyjazdu. Ważnym aspektem jest również to, iż podczas pobytu zagranicą niepobierana jest opłata za czesne. Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, w którym realizowany będzie wyjazd, jak również od długości pobytu. Zasady przyznawania stypendium, określane są na każdy rok akademicki, zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus.
Sprawdzonych “praktykodawców” mogą Państwo znaleźć na: https://www.esn.pl/pl/erasmus-baza-praktyk

Więcej informacji: Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus

Realizacja wyjazdów w ramach programu Erasmus+ dla studentów w roku akademickim 2022/2023 – możliwości są dostępne tutaj.

  Dokumenty do pobrania: