FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

Dofinansowanie Projektu Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

W dniu 16.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez p.o. Kanclerz Panią mgr Natalię Parus. Partnerem Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Przedmiotem Projektu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

W Projekcie może uczestniczyć uczelnia uprawniona do prowadzenia kształcenia na kierunkach pielęgniarskich  na poziomie studiów pierwszego stopnia  w formie stacjonarnej i prowadzi kształcenie na ww. kierunkach co najmniej od roku akademickiego 2013/2014.

Uczelnia ponadto musi posiadać pozytywną rekomendację w ramach audytu uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo w zakresie kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej realizowanym przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

medicalsimulation plfot. http://medicalsimulation.pl