Szanowni studenci 3 roku studiów I stopnia  kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne, a także 2 roku studiów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo!
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Państwa obrony, jej przebiegu i terminu, pragnę poinformować, że cały czas trwają prace mające na celu maksymalizację Państwa satysfakcji, w tym terminowego ukończenia studiów. Uczelnia ustaliła i wprowadza w życie zasady dyplomowania online dla pielęgniarstwa pomostowego oraz ekonomii. W Państwa przypadku sytuacja jest bardziej złożona ze względu na niemożliwe do przeprowadzenia w tej chwili egzaminy praktyczne na terenie szpitali oraz zajęcia praktyczne i praktyki.
Jeżeli gospodarka wejdzie w czwartą fazę odmrażania powstała już wstępna procedura obron ale musi ona uzyskać potwierdzenia zgodności wprowadzonych rozwiązań od organów nadrzędnych, tzn. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, a także Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. To dla Państwa bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ważności i uznawalności Państwa dyplomów.
Na tę chwilę bardzo proszę skupić się na nauce w celu uzyskania absolutorium. Będziemy Państwa informować o wszelkich nowych rozwiązaniach.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, ale nie mamy wpływu na sytuację epidemiczną kraju. Panika, niepotrzebny zamęt i nakręcanie sytuacji nie służy niczemu dobremu, nie pomaga ani Państwu, ani koleżankom i kolegom, nie pomaga też kadrze dydaktycznej i administracyjnej. Zachowajmy spokój, proszę nam wierzyć, iż panujemy nad wszystkim, jesteśmy na bieżąco. Zgodnie z ostatnim hasłem „Silni razem” działajmy  a wszystko z pewnością skończy się dobrze.
dr Katarzyna Strzała- Osuch, Prorektor ds. rozwoju i współpracy
de Beata Pawłowska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich