Pragniemy poinformować, że zgodnie z rekomendacjami…

 Pragniemy poinformować, że zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://bit.ly/RekomendacjeMNiSW) można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
Wychodząc naprzeciw ewentualnym problemom realizowania praktyk na wybranych kierunkach kształcenia udostępniono bezpłatnie (do 31.08.2020), bez żadnych zobowiązań Branżowe Symulacje Biznesowe, dzięki którym studenci mogą zakładać i prowadzić wirtualne przedsiębiorstwa w wybranej branży lub w branży w której się kształcą (aktualnie oferuje się 14 różnych branż).
Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z tej możliwości to jest to dobry sposób do zaliczenia części lub całości praktyk zawodowych.
Należy pamiętać jednak, że kwestią priorytetową umożliwiającą osiągnięcie efektów uczenia się, są karty praktyk zawodowych dostępne na stronie internetowej Uczelni z podziałem na poszczególne lata studiów. Z informacji dotyczących praktyk, jakie posiada uczelnia wynika, że nie ma zakłóceń w tym zakresie.

Proszę o zapoznanie się z ofertą i jeśli spotka się ona z Państwa aprobatą zachęcajcie do projektu waszych opiekunów praktyk.

Więcej szczegółów nt. możliwości wykorzystania symulacji znajduje się na stronie: www.revas.pl/praktykionline

 

revas