Uwaga studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Dotyczy: studenci pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz ratownictwo medyczne, pracujący oraz świadczący wolontariat przy zwalczaniu COVID-19.


Proszę składać wnioski wraz ze stosownymi zaświadczeniami z placówek leczniczych, w których świadczona jest praca/wolontariat, o zwolnienie – zaliczenie kształcenia praktycznego (ZP-PZ),
w semestrze letnim 2019/2020, w wymiarze do 20 % .

 

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab.Krystyna Strzała