Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł

 

Zapraszamy do udziału w VI edycji Międzynarodowej Konferencji NaukowejInnowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”,która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2020 roku, Kraków

Konferencja odbędzie się w formie online‼️

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych.

Obszary tematyczne:
▪Społeczna odpowiedzialność biznesu i innych podmiotów
▪Nowe technologie informatyczne (ICT)
▪Informatyka i robotyka
▪Innowacje i ich rola w gospodarce
▪Energetyka
▪Inżynieria materiałowa
▪Innowacyjne rozwiązania w przemyśle
▪Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
▪Gospodarka surowcami mineralnymi
▪Ochrona środowiska
▪Ekonomia i zarządzanie
▪Modelowane matematyczne
▪Metody i modele w zarządzaniu
▪Przemysł w dobie kryzysu
Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych.

?Udział w konferencji jest bezpłatny. W związku z dynamiczną sytuacją związaną z roz-przestrzenianiem się wirusa COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online.
?Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 20 kwietnia 2020 r.), który znajduje się na stronie www.iati.pl.

Referaty i postery
?Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie: cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) prosimy przesyłać poprzez formularz znajdujący się na stronie: http://iati.pl/vi-edycja-bezplatnej-konferencji-pt-innowacy… mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl/
?Termin nadsyłania streszczeń 20 kwietnia 2020 r.
Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a przesłane pełne teksty referatów
(do dnia 30 czerwca 2020 r.) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np.
Acta Innovations (język angielski – 20 pkt), Czasopismo Techniczne KTT (5 pkt), monografii wydanej przez IGSMiE PAN (rozdział 20 pkt) i innych.
?Przewidujemy sesje referatowe (7 minut) oraz posterowe – poster elektroniczny
(2 minuty – do 2 slajdów PP). W każdej sesji wybierany i nagradzany będzie najlepszy zaprezentowany referat.

Program:

12.05.2020 r.
09:00-10.30 I sesja referatowa
11.00-12.30 II sesja referatowa
12.30-13.30 Przerwa na lunch
13.30-15.00 III sesja referatowa
15.00-16.00 Sesja posterowa
13.05.2020 r.
10.00-11.30 IV sesja referatowa
12.00-14.00 V sesja referatowa
14.00-15.00 Sesja posterowa

Kontakt:
Agnieszka Czaplicka-Kotas, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, tel. 12 617 48 52, e-mail agnieszka.czaplicka@iati.pl

Innowacyjne pomysły młodych naukowców.